Español | Català | Français | English

Finançament i publicitat

El web, així com el conjunt del projecte Drojnet 2, està cofinançat pels fons FEDER i pels quatre socis participants: Govern de la Rioja, Govern d’Aragó, Generalitat de Catalunya i l'associació BIZIA de Baiona (França).

Aquest web no disposa de publicitat ni rep finançament.