Español | Català | Français | English

Històric

2006-2008: Drojnet: cooperació interregional transfronterera per al desenvolupament d'un servei interactiu d’informació sobre drogues adaptat al públic jove

2009-2012: Drojnet 2: innovació en serveis d'informació sobre drogues (prevenció i reducció de riscos) adreçats a joves, mitjançant la utilització de les TIC