Español | Català | Français | English

Els joves en el projecte

Els joves són els protagonistes del projecte.

Creen, pengen, difonen i reben els seus missatges preventius a través del fòrum de la pàgina de prevenció i a les xarxes socials en les quals estan presents. Poden opinar sobre els missatges dels altres, votar-los i participar en un concurs.

En l'àmbit de la reducció de riscos els missatges tenen l'objectiu de sensibilitzar els consumidors sobre els riscos i els danys que provoca un consum sense control.

Es pretén arribar a uns 10.000 joves.