Español | Català | Français | English

Mitjans i objectius

El projecte utilitza dos mitjans diferents:

  • La creació, la recepció al mòbil i la difusió pels joves que vulguin participar en el projecte de missatges (SMS i MMS) amb continguts preventius del consum de drogues.
  • La recepció de missatges SMS i MMS de reducció de riscos per Bluetooth en contextos d’oci nocturn.

Aquest web té els apartats següents:

  • Pàgina institucional del projecte.
  • Pàgina de prevenció (amb informació sobre alcohol, tabac, cànnabis i altres drogues).
  • Pàgina de reducció de riscos (amb consells per disminuir els riscos associats al consum de drogues).

L'objectiu consisteix a implicar els joves en les decisions que afecten la seva salut i fer-los conscients dels riscos associats al consum de drogues.